TT - Một bức tượng đầu tiên trên thế giới về nhạc tango đã được dựng lên tại quận Puerto Madero ở thủ đô Buenos - Aires của Argentina. Như vậy, Argentina là nước duy nhất trên thế giới dựng một tượng đài cho cả một khuynh hướng trong âm nhạc và vũ điệu.