Lâu nay chúng ta vẫn cứ chạy theo những điều hão huyền, tự mình ru ngủ mình. Vịnh Hạ Long đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ lâu.