Chỉ chậm một giây thôi là những đứa con sẽ gặp nguy hiểm nhưng sự xuất thần của những ông bố tuyệt vời đã cứu chúng khỏi những điều đó.

Video: Không nhịn nổi cười với sự xuất thần của những ông bố tuyệt vời: