- TCty Sông Đà sẽ tạm dừng thu phí tại Trạm thu phí Đèo Ngang từ thời điểm 0h00 ngày 30/11/2016 theo yêu cầu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Việc tạm dừng thu phí sẽ được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại trạm thu phí.

Dung thu phi Deo Ngang, quyet toan du an giai doan I - Anh 1

Hầm Đèo Ngang.

Theo yêu cầu của Tổng cục đường bộ, TCty Sông Đà phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thu phí, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong quá trình chuẩn bị dừng thu tại trạm thu phí; Có trách nhiệm sắp xếp lao động và giải quyết chế độ cho người lao động khi tạm dừng thu phí; Tổ chức trông coi, bảo vệ bảo vệ tài sản trạm thu phí tránh mất mát, hư hỏng tài sản, thiết bị; Có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông khu vực trạm thu phí sau khi dừng thu.

TCty Sông Đà sẽ cử cán bộ phối hợp với Tổng cục Đường bộ VN tính toán lại phương án tài chính (cập nhật số thu phí, các chi phí liên quan trong giai đoạn vận hành khai thác…) để xác định thời gian thu phí của dự án và quyết toán hợp đồng dự án. TCty Sông Đà phải đẩy nhanh việc hoàn thiện các thủ tục để thực hiện xây dựng nâng cấp trạm thu phí theo tiêu chuẩn một dừng, không dừng theo quy định của Bộ GTVT, đồng thời nộp số tiền thu thừa (nếu có) vào tài khoản do Tổng cục Đường bộ VN chỉ định; Tiếp tục thực hiện công tác quản lý, bảo trì công trình đảm bảo vận hành thông suốt, an toàn và báo cáo Tổng cục Đường bộ VN kết quả thực hiện việc tạm dừng thu phí trước ngày 03/12/2016.

Dung thu phi Deo Ngang, quyet toan du an giai doan I - Anh 2

Dừng thu phí Đèo Ngang từ 00h00 ngày 30/11/2016.

Tổng cục Đường bộ VN cũng giám sát việc dừng thu phí tại trạm thu phí Đèo Ngang theo quy định; đàm phán, thương thảo ký kết phụ lục bổ sung, điều chỉnh hợp đồng dự án theo ủy quyền của Bộ GTVT; Phối hợp với TCty Sông Đà tính toán lại phương án tài chính, xác định thời gian thu phí của dự án và quyết toán Hợp đồng Dự án.

Theo Tổng cục Đường bộ VN, việc tạm dừng thu phí được thực hiện theo Thông báo số 672 của Bộ GTVT về cuộc họp về dự án BOT xây dựng hầm đường bộ Đèo Ngang. Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN cho biết, việc tạm dừng là để thanh, quyết toán dự án.

Trao đổi với Báo Xây dựng, ông Hồ Văn Dũng, Tổng Giám đốc TCty Sông Đà cho biết: Theo hợp đồng thì đến năm 2023 dự án mới hết hạn nhưng để bảo đảm cân đối quyết toán, Bộ GTVT đã đồng ý cho tạm dừng thu phí từ 30/11/2016. Nhằm chuẩn bị cho việc triển khai mở rộng hạng mục mở rộng hầm đường bộ qua Đèo Ngang vào dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Ngang theo hình thức hợp đồng BOT, vẫn giữ trạm thu phí Đèo Ngang để thu phí hoàn vốn. Dự án có điểm đầu km591+550 huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), điểm cuối km594+339 huyện Quảng Trạch (Quảng Bình).

Việc đầu tư mở rộng hầm đường bộ qua Đèo Ngang được Chính phủ phê duyệt sẽ đáp ứng nhu cầu lưu thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, tạo tiền đề và động lực phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của 2 địa phương này và khu vực miền Trung.

Lê Mỹ