Là chủ đề dành cho những bạn trẻ hoàn thành thời gian cải tạo, giam giữ tại các trại giam tái hòa nhập cộng đồng do Thành đoàn TP.HCM vừa tổ chức.

Các diễn giả, nhà xã hội học, chuyên gia tâm lý và những người thành đạt trong cuộc sống chia sẻ với những bạn trẻ về cách vượt qua những mặc cảm của bản thân, định kiến từ xã hội để cố gắng vươn lên sống đẹp, sống có ích cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (Hội LHTN TP.HCM) giới thiệu chương trình hỗ trợ vốn nhằm hỗ trợ các bạn thanh niên hoàn lương, tái hòa nhập tốt với cộng đồng.

Lê Thanh