Tập đoàn Công nghiệp Than và khoáng sản Việt Nam đã quyết định dừng chủ trương tăng giá than đối với tất cả các hộ sử dụng than như điện, xi măng, giấy và phân bón từ ngày 1/4 như kế hoạch đã vạch ra.