Đức (mất cả 2 tay, 2 mắt) cầm một quyển vở và kề môi áp sát dòng chữ đọc vanh vách: "Tập làm văn, Thúy Kiều báo ân báo oán…". Ngoài ra, Đức kiên trì học máy tính, bằng cách, cắt một miếng nhựa nhỏ, đính vào miếng chun rồi chằng vào khuỷu tay. Miếng nhựa đó sẽ có nhiệm vụ gõ trên từng bàn phím.