Nhà quá xa, học sinh THPT các huyện miền núi Quảng Ngãi phải dựng lều gần trường làm nơi ở tạm.