ND - Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức xạ thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã nghiên cứu chế tạo thành công vật liệu siêu hấp thụ nước, có tác dụng điều hòa, giữ độ ẩm cho đất có tên gọi Gam-Sorb.