HA.GL vừa xử Agostinho vì tỏ thái độ chống đối, trong đó có việc bất mãn và chống Lee Nguyễn.