Như chúng ta đã biết thì hơn một tuần qua dư luận đã quá quan tâm đến em Bình - người bị hành hạ hơn 10 năm. Về việc này, tôi không có ý kiến gì, vì dù sao em Bình đã phải chịu khổ hơn 10 năm - nay đã được đền đáp.