Trong bối cảnh nền kinh tế gặp khó khăn, doanh nghiệp thường có xu hướng tự vệ và nhắm đến các giải pháp ngắn hạn. Có thể do vô tình hay cố ý, họ sẽ tận dụng những khe hở của chính sách để hưởng lợi ngắn hạn. Đó là chưa kể, nhiều người tận dụng lúc khó khăn này để bung ra hoạt động theo dạng đầu cơ dưới nhiều hình thức khác nhau.