(Zing) - Bạn đang "cảm" và có ý định tán tỉnh một cô nàng rất hấp dẫn? Bạn hãy tỉnh táo và đề phòng các trường hợp sau đây nhé.