Theo thông tin từ Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai được biết, từ đầu năm 2008 đến nay, chưa có lô hàng hoa quả tươi nào làm thủ tục xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai – Hà Khẩu.