TT(Hà Nội) - VN vẫn là một trong những đối tác quan trọng nhất trong hợp tác phát triển của Đức tại châu Á. Đó là kết quả của các cuộc đàm phán chính phủ giữa Đức và VN vừa kết thúc, theo Đại sứ quán Đức tại Hà Nội.