Từ chiều 23-1 và trọn ngày 24-1, Đại hội đã tập trung thực hiện công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa mới được Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 ủy viên Trung ương Đảng chính thức và 20 đồng chí ủy viên dự khuyết. Trao đổi tại Đại hội, các đại biểu đánh giá rất cao công tác chuẩn bị nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, đồng thời nhấn mạnh, tiêu chí quan trọng nhất để chọn lựa, bầu các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa mới là đức và tài.

Duc, tai la tieu chi quan trong nhat - Anh 1

Đại biểu Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội:
Bầu chọn những đồng chí năng động, sáng tạo, có quyết tâm và dám chịu trách nhiệm

Đức và tài là quan trọng nhất để lựa chọn nhân sự, bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Chúng ta đã quy định rất cụ thể. Quan trọng là nhận diện, sàng lọc để chọn ra những người đáp ứng tiêu chuẩn ấy, tránh đưa người cơ hội vào Trung ương. Trước yêu cầu của nhiệm vụ mới đương nhiên đòi hỏi bộ máy lãnh đạo trung ương, địa phương phải có năng lực để vận hành cơ chế mới, hiệu quả cao hơn. Bộ máy trước hết là con người và thể chế. Có con người thì phải có thể chế thông suốt để vận hành hiệu quả. Đại hội XII sẽ xây dựng bộ máy lãnh đạo mới của đất nước. Công tác nhân sự được xác định trên tinh thần đó. Đại biểu sẽ là người cân, đong, đo, đếm dựa trên cơ sở từng hồ sơ được giới thiệu, ứng cử. Tôi có thể không hiểu rõ một ứng viên ở địa phương A, cơ quan B, nhưng chính những đại biểu từ cơ quan, địa phương ấy sẽ hiểu rõ. Ứng viên muốn giấu cũng không giấu được. Tôi tin với sự sáng suốt, trách nhiệm của Trung ương ở Hội nghị Trung ương 14 và của Đại hội, sẽ bầu chọn bộ máy lãnh đạo, cán bộ quyết tâm đổi mới, năng động, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm.

Duc, tai la tieu chi quan trong nhat - Anh 2

Đại biểu Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
Quy trình chuẩn bị nhân sự rất chặt chẽ

Tôi thấy rằng, Trung ương đã thực hiện một quy trình rất chặt chẽ để lựa chọn và giới thiệu với Đại hội Đảng lần thứ XII những nhân sự đáp ứng được yêu cầu của giai đoạn phát triển mới của đất nước - những người có đủ đức và tài để đảm đương những nhiệm vụ được giao. Trung ương đã thảo luận rất kỹ, thực hiện một quy trình nhiều bước rất chặt chẽ và đã giới thiệu với Đại hội một danh sách được chọn lọc kỹ lưỡng.

Tôi tin rằng, Đại hội sẽ sáng suốt và lựa chọn, bầu những đồng chí xứng đáng tham gia vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII để lãnh đạo, thực hiện tốt những nhiệm vụ mà Đại hội Đảng sẽ đề ra cho nhiệm kỳ tới.

Duc, tai la tieu chi quan trong nhat - Anh 3

Đại biểu Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội:
Coi trọng đức và tài

Công tác nhân sự lần này có những tiến bộ hơn các kỳ Đại hội trước khi chúng ta đã có quy hoạch nhân sự cấp cao, trong đó có các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng về nhân sự, nên tôi nghĩ Đại hội sẽ xem xét, bầu nhân sự thuận lợi…

Trong các tiêu chí thì điều đầu tiên phải xét là đức và tài. Đức ở đây là phải có phẩm chất đạo đức, phẩm chất chính trị, bản lĩnh vững vàng, trung thành với Đảng, với nhân dân. Tài thì được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn liên quan đến vị trí công tác cụ thể, dự kiến sẽ đảm nhiệm. Nếu đáp ứng đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao thì mới lựa chọn để bầu.

Duc, tai la tieu chi quan trong nhat - Anh 4

Đại biểu Lê Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội:
Tố chất đầu tiên là “dám chịu trách nhiệm”

Ban Chấp hành Trung ương khóa tới là những người lãnh đạo đất nước nên phải chọn người vừa có trí tuệ, vừa có đạo đức. Tôi cho rằng, tiêu chí dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm là tiêu chí hàng đầu, bởi trong công tác lãnh đạo thì yếu tố quan trọng là ra quyết định, chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Và để ra quyết định thì việc cân đối, xác định rõ điều kiện thực tế để thực hiện rất cần sự bản lĩnh, chịu trách nhiệm của người lãnh đạo. Nếu người lãnh đạo không có tố chất này, sẽ là hạn chế trong triển khai thực hiện, do vậy tố chất đầu tiên của người lãnh đạo phải là dám chịu trách nhiệm.

Duc, tai la tieu chi quan trong nhat - Anh 5

Đại biểu Võ Công Trí, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng:
Sẽ bầu được những đồng chí xứng đáng

Các quy định đối với Đại hội lần này đã được thảo luận kỹ với tính thống nhất cao. Với lá phiếu của mình, các đại biểu lựa chọn trên cơ sở phải tuân thủ theo tiêu chí, tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu theo phương án nhân sự của Tiểu ban Nhân sự trình ra Đại hội. Tôi thấy trong chương trình làm việc, Đại hội đã bố trí thời gian thỏa đáng cho các đại biểu nghiên cứu một cách đầy đủ về tiêu chuẩn, cơ cấu nhân sự cụ thể, trên cơ sở đó bầu những người đủ tiêu chuẩn, bảo đảm cơ cấu, số lượng.

Tôi tin, với tình cảm, trách nhiệm trước Đảng, trước dân, các đại biểu sẽ lựa chọn, bầu được những đồng chí xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Duc, tai la tieu chi quan trong nhat - Anh 6

Nhân sự chủ chốt được Trung ương Đảng tiến hành bàn thảo kỹ lưỡng và dân chủ

(HNM) - 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước (gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội) đã được Ban Chấp hành Trung ương khóa XI bàn thảo kỹ lưỡng, dân chủ và thống nhất cao giới thiệu để Đại hội bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Lê Hoàn - Quốc Bình ghi