Tại thành phố Kiel (Miền bắc Đức), một phụ nữ bị đưa vào bệnh viện tâm thần vì nghi ngờ rằng cô ta giết chết 5 đứa con của mình.