Ngày 14/11, hãng năng lượng EON của Đức cho biết doanh thu 9 tháng đầu năm 2007 của hãng đạt 49,4 tỷ euro (tăng 7%) và lợi nhuận sau thuế tăng 22% lên 4,2 tỷ euro (6,1 tỷ USD), với lượng điện bán ra tăng 14% lên 308,4 tỷ kWh.