Một số người dân đã làm đơn tố cáo sự lộng hành của băng nhóm quanh KCN Đức Hòa nhưng đến nay vẫn chưa thấy phản hồi từ cơ quan chức năng