Sau khi trình diễn tại Đà Nẵng ngày 3/4 và Hà Nội ngày 8/4, ly cà phê lớn nhất thế giới sẽ có mặt tại Khu di tích Đền Hùng đúng ngày khai hội Đền Hùng năm 2008 và được trưng bày ở đây trong suốt thời gian lễ hội.