Trong tuần qua, các ngân hàng đã liên tiếp ra thông báo điều chỉnh lãi suất theo hướng tăng, tạo ra một cuộc đua lãi suất mới.