VH- Dự thảo Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 149/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 149) ngày 9.10.2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch hiện đang được Bộ VHTTDL chủ trì soạn thảo.

Theo đó, các hành vi vi phạm, thẩm quyền xử lý và mức phạt sẽ có nhiều thay đổi. Bên cạnh đó, một số hành vi vi phạm chưa có ở Nghị định 149 cũng sẽ được bổ sung ở Nghị định này. Dự kiến, dự thảo Nghị định này sẽ trình Chính phủ vào quý IV năm nay. Tăng mức phạt tiền Căn cứ theo Nghị định 149 đang được áp dụng hiện nay, các hành vi vẫn quy định chung chung như: Không đảm bảo một trong những quy chuẩn kỹ thuật về trang thiết bị, chất lượng dịch vụ, người quản lý và nhân viên phục vụ tương ứng với hạng cơ sở lưu trú đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận theo quy định của pháp luật quy định tại điểm c và d khoản 4 Điều 13 Nghị định 149. Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm này từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Thúy Minh, Phó Chánh thanh tra Bộ VHTTDL, hành vi này quy định gộp nhiều tiêu chuẩn trong thẩm định, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch. Điều này đã gây khó khăn cho hoạt động thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch thời gian qua. Bên cạnh đó, mức phạt tiền đối với các hành vi này thấp hơn Nghị định số 50/2002/NĐ-CP (mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng). Điều đó không đủ sức răn đe đối với các đơn vị hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú. Vì vậy, cần sửa đổi Nghị định 149 theo hướng quy định chi tiết từng hành vi vi phạm trong việc không đảm bảo tiêu chuẩn về thẩm định, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch theo đúng Tiêu chuẩn Việt Nam. Tăng mức phạt tiền đối với các hành vi nói trên để đảm bảo các cơ sở lưu trú có ý thức trách nhiệm duy trì các tiêu chuẩn tương ứng với hạng đã được công nhận. Cũng theo bà Nguyễn Thị Thúy Minh, trong dự thảo Nghị định mức phạt tiền tối đa lên tới 40.000.000 đồng với những hành vi: cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế để hoạt động, kinh doanh lữ hành; hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế mà không có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Ngoài ra, hình thức xử phạt bổ sung đối với hành vi vi phạm về hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện các doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh du lịch trong Nghị định 149 dẫn chiếu sang Nghị định xử phạt trong lĩnh vực thương mại, nhưng lĩnh vực này chưa quy định về thẩm quyền tước quyền sử dụng Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. Sửa đổi hình thức xử phạt bổ sung đối với hành vi tước Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, chỉ tước đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch có cơ hội sửa chữa, khắc phục các hạn chế, yếu kém, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành bởi do tính đặc thù của hoạt động kinh doanh lữ hành, các đoàn khách thường đặt các chương trình du lịch trước hàng năm. Bên cạnh đó, sẽ tăng mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hoạt động kinh doanh mà không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế mà không có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; mạo nhận hạng cơ sở lưu trú; hoạt động hướng dẫn du lịch mà không có thẻ hướng dẫn viên du lịch… Bổ sung và tăng cường mức phạt tiền đối với các hành vi cản trở hoạt động thanh tra, kiểm tra của người, cơ quan có thẩm quyền. Bổ sung các nhóm hành vi còn thiếu Tại khoản 8 Điều 5 dự thảo Nghị định, hành vi kinh doanh dịch vụ du lịch theo hình thức bán hàng đa cấp cũng được quy định rõ với mức xử phạt từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Thúy Minh, về vấn đề này vẫn còn có hai luồng ý kiến trái ngược nhau. Có ý kiến cho rằng, trong Luật Du lịch và Nghị định số 92/2007/NĐ- CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch chưa có quy định về bán hàng đa cấp trong lĩnh vực du lịch. Do đó, không nên quy định các hành vi này trong dự thảo Nghị định. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng việc đưa các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch theo hình thức bán hàng đa cấp vào dự thảo Nghị định là hết sức cần thiết. Bởi vì, hiện nay trên thực tế đang phát sinh rất nhiều hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch theo hình thức này gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động du lịch. Tuy Luật Du lịch và các văn bản không đề cập nhưng cũng không quy định cho phép hoạt động này. Hoạt động kinh doanh này do một số tổ chức, cá nhân kinh doanh bán gói dịch vụ đặt phòng trên mạng, đánh vào tâm lý của một số người muốn kiếm tiền nhanh, được đi du lịch không mất tiền (cả trong nước và ngoài nước) bằng cách giới thiệu và bảo trợ cho hai người mới trở thành thành viên. Nhiều đơn vị bị hại đã gửi đơn đến Thanh tra Bộ. Thanh tra Bộ đã tiến hành thanh tra 1 đơn vị bán hàng đa cấp, phát hiện hành vi nhưng chưa xử lý được vì không có quy định. Thậm chí chưa thể chấm dứt hoạt động vì chưa kết luận được hành vi vi phạm. Hiện nay, ở nước ta số lượng người tham gia hình thức kinh doanh dịch vụ du lịch này khoảng 4.000 người. Ngoài ra, các hành vi vi phạm về kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô, nhóm hành vi về môi trường du lịch, các hành vi vi phạm ảnh hưởng tới quyền lợi của khách du lịch, cạnh tranh không lành mạnh… cũng được quy định rõ trong dự thảo Nghị định. Tạ Đình Dũng