Hiệp hội Ngân hàng VN (VNBA) ngày 5.12 cho hay, theo tính toán, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đến 31.12.2007 tăng khoảng 34%.