Ngành du lịch Hàn Quốc xem Việt Nam là một trong bốn thị trường quan trọng trong khu vực Đông Nam Á, và tổ chức du lịch nước này sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quảng bá để thu hút khách Việt đến Hàn Quốc.