Mới đây, BIDV đã công bố báo cáo tài chính quý III/2016 với llợi nhuận trước trích lập dự phòng tăng mạnh hơn 81%. Nhưng do trích lập tới 2.462 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng nên lãi ròng của BIDV chỉ tăng nhẹ.

Du kien thay Nguoi dai dien phap luat la Tong Giam doc - Anh 1

Trước thềm Đại hội

Sáng ngày 22/10, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã BID - HoSE) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016. Tại Đại hội này, BIDV sẽ trình và xin ý kiến cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của BIDV, quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

Theo đó, Điều lệ sẽ sửa đổi quy định về người đại diện pháp luật của BIDV, thay vì là Chủ tịch HĐQT, Điều lệ sẽ sửa đổi người đại diện là Tổng Giám đốc. Ngoài ra, một nội dung khác của Điều lệ liên quan đến thẩm quyền của Người đại diện theo pháp luật cũng được thay đổi do BIDV cho rằng đây là thẩm quyền đương nhiên.

Mới đây, BIDV đã công bố báo cáo tài chính quý III/2016 của riêng công ty mẹ với thu nhập lãi và lợi nhuận tăng trưởng. Lợi nhuận trước trích lập dự phòng tăng mạnh hơn 81% nhưng quý III BIDV lại trích lập tới 2.462 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.409 tỷ đồng, tăng hơn 30% cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế quý III đạt 1.937 tỷ đồng, tăng 4,3% cùng kỳ; lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 4.569 tỷ đồng, tăng 7,25% so với cùng kỳ.

Ngày 21/10, trước thềm ĐHĐCĐ một ngày, HĐQT BIDV cũng đã thống nhất thông qua điều chỉnh phương án chi trả cổ tức, thay vì chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, hình thức chi trả cổ tức sẽ là bằng tiền mặt. . Tỷ lệ cổ tức chi trả vẫn giữ ở mức 8,5%. Với 3.418 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính, BIDV sẽ phải chi trả 2.905 tỷ đồng.