Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa có cuộc họp với Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính… về kiến nghị tăng mức thu phí qua cầu Phú Mỹ gấp hai mức đang áp dụng.

Hiện mức thu phí qua cầu Phú Mỹ cao hơn phương án tài chính trong hợp đồng BOT đã ký giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần BOT cầu Phú Mỹ (PMC, chủ đầu tư dự án cầu Phú Mỹ). Tuy nhiên, Công ty cổ phần BOT cầu Phú Mỹ cho rằng, do thành phố Hồ Chí Minh chưa phân luồng cho các xe tải nặng qua cầu Phú Mỹ như đã thỏa thuận tại hợp đồng BOT nên lượng xe qua cầu rất ít so với dự kiến ban đầu, vì vậy không đủ nguồn thu để trả nợ và lãi vay xây cầu. Ngoài việc đề nghị tăng gấp đôi mức phí, Công ty cổ phần BOT cầu Phú Mỹ còn đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tạm ứng gần 350 tỷ đồng để thanh toán khoản nợ đến hạn, tổ chức phân luồng theo thỏa thuận… Tại cuộc họp, các sở cho rằng, kiến nghị phải căn cứ vào hợp đồng BOT. Hiện nay Sở Giao thông Vận tải đã hạn chế các loại xe tải nặng qua các cầu Khánh Hội, kênh Tẻ như đã thỏa thuận. Ngoài ra, việc phân luồng phải căn cứ trên điều kiện thực tế, phục vụ mục đích chung là tạo thuận tiện cho việc đi lại của người dân thành phố chứ không phải phân luồng để phục vụ việc thu phí cầu Phú Mỹ./. Theo SGGP