Ngày 6/10, Hội đồng quản lý Quỹ BTĐB Trung ương tổ chức phiên họp thường kỳ quý III năm 2016; Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa - Chủ tịch Quỹ BTĐB Trung ương chủ trì hội nghị.

Du kien 7.900 ty dong chi bao tri quoc lo nam 2017 - Anh 1

Ông Lê Hoàng Minh – Chánh văn phòng Quỹ BTĐB Trung ương báo cáo tại hội nghị

Công khai, minh bạch từng con số

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Hoàng Minh – Chánh văn phòng Quỹ BTĐB Trung ương cho biết, trên cơ sở các nhiệm vụ năm 2016 cũng như công việc trọng tâm trong 9 tháng đầu năm 2016 đã được Hội đồng Quỹ Trung ương phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tập trung triển khai công việc, quyết liệt xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác của Quỹ TW, do đó đã đạt được những kết quả nổi bật, tính đến ngày 30/9 Quỹ TW đã ban hành được 22 Quyết định, 2 nghị quyết, 173 văn bản hành chính, tiếp nhận xử lý gần 2.980 văn bản đến, chủ trì và phối hợp tham gia trên 120 đoàn công tác, đoàn kiểm tra để thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến kế hoạch thu, chi, sử dụng và chuyển vốn từ Quỹ Trung ương cho các đơn vị.

Cùng với đó, công tác tổ chức, quản lý nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với ô tô qua các Trạm đăng kiểm hiện nay được thực hiện theo đúng quy định, Quỹ TW kiểm soát chặt chẽ được nguồn thu, đảm bảo công khai minh bạch, thu đúng, thu đủ, không bị thất thoát và không bị sử dụng sai mục đích. Tính đến 30/9 thu tại các Trạm đăng kiểm xe ô tô nộp về quỹ đạt 4.568,853 tỷ đồng, đạt 108,3% so với cùng kỳ năm 2015 và đạt 73% kế hoạch được giao. Riêng quý III/2016 thu đạt 1.513,002 tỷ đồng. Tính bình quân số thu trên địa bàn cả nước là 23,9 tỷ đồng/ngày; Thu từ xe ô tô của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng 28.004 tỷ đồng đạt 100% so với kế hoạch đã giao; Thu từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp bổ sung cho Quỹ TW năm 2016 là 3.500 tỷ đồng, đến nay Bộ Tài chính đã chuyển kinh phí cấp bổ sung cho Quỹ TW là 2.625 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch năm 2016. Nguồn kinh phí bổ sung này đã được Quỹ BTĐB Trung ương chuyển về các đơn vị được giao nhiệm vụ bảo trì quốc lộ phù hợp với tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Công tác giao và thực hiện kế hoạch chi đến hết ngày 30/9 Quỹ BTĐB Trung ương cho Tổng cục ĐBVN thực hiện với giá trị 7.149,754 tỷ đồng/7.483,200 tỷ đồng kế hoạch năm 2016 tăng 23,8% so với năm 2015. Đồng thời, Quỹ TW đã chuyển 1.679,591 tỷ đồng cho các Quỹ BTĐB địa phương sử dụng.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2016, công tác bảo dưỡng thường xuyên được các đơn vị thực hiện cơ bản bảo đảm yêu cầu. Tổng cục ĐBVN đã giao cho các Cục QLĐB và ủy thác cho các Sở GTVT thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên trên 19.406km/22.369km. Tổ chức đấu thầu 123 gói thầu quản lý, bảo dưỡng quốc lộ thực hiện trong 3 năm 2015 – 2017 là 1.305,01 tỷ đồng.

Công tác sửa chữa định kỳ và sửa chữa đột xuất năm 2016 là 809 dự án, đến nay đã có 2.945km quốc lộ được sửa chữa nền, mặt đường, sửa chữa 257 chiếc cầu, xây mới hoặc sửa chữa 34.595m cống; xây mới, thay thế, bổ sung 384.469 mét rãnh dọc; sửa chữa bổ sung 230.320m tôn hộ lan mềm, 93.108 chiếc cọc tiêu, biển báo… gia cố hơn 90 điểm sụt trượt taluy, xử lý 40 điểm đen và điểm mất ATGT, sửa chữa, cải tạo một số hệ thống rãnh thoát nước trên các tuyến quốc lộ.

Du kien 7.900 ty dong chi bao tri quoc lo nam 2017 - Anh 2

Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN ông Nghuyễn Văn Huyện phát biểu tại hội nghị

Chi đúng và hiệu quả

Cũng theo ông Lê Hoàng Minh, trong 9 tháng đầu năm 2016, Quỹ TW đã tổ chức một số Đoàn kiểm tra công tác thực hiện việc sử dụng nguồn vốn Quỹ TW tại các Cục QLĐB khu vực, Ban QLDA thuộc Tổng cục ĐBVN và một số Sở GTVT nhìn chung, việc sử dụng nguồn vốn từ Quỹ TW được thực hiện đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch và không bị sử dụng sai mục đích. Đến hếtt ngày 30/9, Đoàn kiểm tra đã làm việc 32/54 đơn vị đăng kiểm theo kế hoạch và sẽ hoàn thành công tác kiểm tra trong quý IV/2016. Công tác quyết toán kinh phí tuân thủ đúng thông báo về xét duyệt quyết toán ngân sách của Bộ GTVT. Công tác thông tin, tuyên truyền về Quỹ BTĐB đã kịp thời được truyền tải tới các cơ quan doanh nghiệp và chủ phương tiện nộp phí sử dựng đường bộ, giúp cho người dân, các cơ quan, đơn vị hiểu đúng và đầy đủ về hoạt động của Quỹ BTĐB và tạo được sự đồng thuận của dư luận xã hội.

Để làm tốt một số nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2016, Hội đồng Quỹ TW sẽ phối hợp với Bộ GTVT, Bộ Tài chính và các cơ quan tham mưu chủ động xây dựng kế hoạch, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy liên quan đảm bảo hoạt động của Quỹ được công khai, minh bạch, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và người dân. Làm tốt công tác tổ chức quản lý thu, chi Quỹ TW, xây dựng Kế hoạch chi Quỹ TW năm 2017, Quỹ TW cũng dự kiến Kế hoạch chi bảo trì quốc lộ năm 2017 là 7.900 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu dự hội nghị nhất trí cao với báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của Quỹ BTĐB trung ương, tuy nhiên một số ý kiến cũng đề nghị Hội đồng Quỹ TW cần xây dựng sớm Kế hoạch thực hiện năm 2017, thực hiện điều chỉnh kế hoạch chi bảo trì quốc lộ trước tháng 12/2016. Công tác thu còn thấp, việc giải ngân còn chậm, Quỹ BTĐB cần sớm tập trung xây dựng kế hoạch, theo đúng lộ trình.

Du kien 7.900 ty dong chi bao tri quoc lo nam 2017 - Anh 3

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng Quỹ BTĐB Trung ương chủ trì hội nghị

Phát biểu chỉ đạo và kết thúc hội nghị, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng Quỹ BTĐB Trung ương ghi nhận những kết quả Quỹ BTĐB Trung ương đã thực hiện trong thời gian qua, đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu hội nghị. Bộ trưởng đề nghị văn phòng Quỹ TW tiếp thu các ý kiến của Hội đồng Quỹ TW hoàn thiện báo cáo để Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ, cùng với đó Quỹ TW tăng cường phối hợp với các đơn vị truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp hiểu được nội dung, ý nghĩa cũng như hiệu quả mang lại từ Quỹ BTĐB. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cũng yêu cầu Văn phòng Quỹ sớm có văn bản đề nghị Bộ Tài chính xem xét cấp bổ sung nguồn Ngân sách Nhà nước cho Quỹ TW năm 2017, bảo đảm nhu cầu cần thiết về vốn cho công tác bảo trì đường bộ; Cục Đăng kiểm Việt Nam và Văn phòng Quỹ khẩn trương xây dựng kế hoạch thu phí bảo trì đường bộ từ phương tiện ô tô năm 2017.Văn phòng Quỹ cũng cần sớm trình và xin ý kiến các thành viên Hội đồng Quỹ kế hoạch chi bảo trì đường bộ năm 2017. Từ nay đến hết tháng 10/2016, Tổng cục ĐBVN và Văn phòng Quỹ phải hoàn thành kế hoạch đấu thầu bảo trì đường bộ năm 2017.

Bộ trưởng lưu ý Văn phòng Quỹ và Tổng cục ĐBVN trong quá trình xây dựng kế hoạch bảo trì cần chú ý đến thứ tự ưu tiên của các công trình làm sao để với nguồn vốn bảo trì còn hạn chế, nhưng các công trình được bảo trì một cách kịp thời, đúng chỗ và minh bạch: “các hoạt động của Quỹ TW phải được các cơ quan thông tấn, báo chí thông tin rộng rãi và phải được sự giám sát chặt chẽ của nhân dân để làm sao việc thực hiện quỹ phải thực sự minh bạch công khai. Hiện nay nguồn tiền rất hạn chế Hội đồng Quỹ TW phải tính toán chi sao cho đúng, hiệu quả và minh bạch”, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh.

Trần Kim