24H.COM.VN - Trường được thành lập năm 1995 với tên gọi là: Trường Nhật Ngữ Nishinihon nằm tại thành phố Fukuoka. Trường dạy tiếng Nhật cho sinh viên quốc tế theo mô hình đặt địa vị mình là sinh viên vì vậy luôn đổi mới chương trình dạy học và trường nhằm mục tiêu phát triển tư cách của sinh viên thông qua các thách thức và mục tiêu giáo dục.