Tuy nhiên, ông Lê Xuân Nghĩa nhận định, mức điều chỉnh nếu có sẽ không quá lớn như đầu năm 2011 (tăng 9,3% vào ngày 11/2).

Theo báo Sài Gòn Tiếp thị ngày 2/11, trong tháng 10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã liên tục nâng tỷ giá bình quân liên ngân hàng, với mức tăng lên tới 0,85%, cách mức tăng theo cam kết của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ 0,15%.

Theo Phó chủ tịch ủy ban Giám sát tài chính quốc gia Lê Xuân Nghĩa, trong trường hợp NHNN tìm mọi cách để thực hiện “cam kết 1%”, thị trường được dự báo sẽ có bước điều chỉnh vào đầu năm 2012 - tương tự như cách làm hồi cuối năm 2010.

Tuy nhiên, ông Nghĩa nhận định, mức điều chỉnh, nếu có sẽ không quá lớn như hồi đầu năm. Cơ sở cho nhận định này là cán cân thanh toán quốc tế năm nay được dự báo thặng dư 4 - 5 tỷ USD; đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 3 - 4%; kiều hối cũng tăng khoảng 10%.

Ông Nghĩa cũng cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất trong ổn định kinh tế vĩ mô từ nay đến cuối năm là kiểm soát tỷ giá.

Thời gian qua, tỷ giá giao dịch trong hệ thống ngân hàng có thời điểm gần chạm 22.000 đồng/USD. Giá giao dịch thực tế trong hệ thống ngân hàng cao hơn giá trên thị trường tự do từ 200 - 400 đồng/USD.

Nguồn Sài Gòn Tiếp thị