Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ rất mạnh, ở các tỉnh miền Bắc đã xảy ra rét hại trên diện rộng. Nhiệt độ tại Hà Nội tụt xuống 6,7 độ C.