Dự báo thời tiết hôm nay ngày 19/9/2015, thời tiết chung của cả nước là mưa rào, nhiệt độ dao động từ 21 - 34oC

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 19/9/2015, thời tiết chung của cả nước là mưa rào, nhiệt độ dao động từ 21 - 34 0 C.

Dưới đây sẽ là dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25 o C
Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32 o C

Phía Đông Bắc Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26 o C
Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33 o C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27 o C
Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34 o C

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27 o C
Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34 o C

Tây Nguyên

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24 o C
Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32 o C

Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27 o C
Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33 o C

Hà Nội

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26 o C
Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33 o C

Yến Nguyễn

(Theo Congluan)