(HQ Online)- Bộ Công Thương dự báo, năm 2013 kim ngạch XK của Việt Nam đạt khoảng 126,1 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2012, NK đạt 136 tỷ USD, tăng 19% so với năm 2012. Như vậy, tỷ lệ nhập siêu năm 2013 dự kiến xấp xỉ 10 tỷ USD, được duy trì ở khoảng 8% so với tổng kim ngạch XK.

Trong cơ cấu XK, nhóm hàng công nghiệp chế biến khó giữ được mức tăng trưởng cao như năm 2012. Nguyên nhân là do một số mặt hàng chủ lực như điện tử, điện thoại di động đã có mức tăng trưởng cao trong 2 năm vừa qua, trong khi đó quy mô sản xuất chưa được mở rộng.

Dự kiến, kim ngạch XK của nhóm hàng này đạt 83,5 tỷ USD, tăng 12,8% so với năm 2012. Bộ Công Thương cũng cho biết, thị trường NK của Việt Nam vẫn chủ yếu là thị trường châu Á, chiếm tỷ trọng trên 76%.

Phan Thu