Đoàn Thanh tra của Cục Kiểm soát và An toàn Bức xạ Hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ, khẳng định việc đo chụp bức xạ vừa qua tại công trường dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất, Quảng Ngãi có sai sót và thông tin về việc rò rỉ phóng xạ, công nhân bị nhiễm xạ là không đúng.