Ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội: Luật Thủ đô cần có những cơ chế, chính sách đặc thù để giải quyết những vấn đề bức xúc hiện nay trong quản lý đô thị và phát triển Thủ đô một cách bền vững.

Sáng 16/10, phát biểu tại cuộc họp về Dự án Luật Thủ đô tại Trụ sở UBND thành phố Hà Nội, ông Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: Về thực tế, trong thời gian, đô thị hóa ở Hà Nội diễn ra với tốc độ rất nhanh, vượt xa khả năng đáp ứng của cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của Thủ đô. Tình trạng tăng dân cư tự phát, ô nhiễm môi trường, ngập lụt, ách tắc giao thông... đang có chiều hướng diễn biến ngày càng phức tạp. Để có đủ khả năng giải quyết thực trạng hiện nay và những vấn đề đặt ra, cần phải có Luật Thủ đô với những chính sách, cơ chế đặc thù tạo cơ sở pháp lý để xử lý những vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay và xây dựng, quản lý Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững. Đồng thời, cũng cần đề ra hướng lâu dài, ổn định cho việc xây dựng, quản lý và phát triển Thủ đô trong tương lai; tăng cường sự quản lý của các cơ quan Nhà nước ở các cấp cũng như sự giám sát của Quốc hội, của nhân dân và các cơ quan, tổ chức liên quan khác đối với các hoạt động trên địa bàn Hà Nội. Ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban soạn thảo Dự án Luật Thủ đô cho biết: Đến nay, Dự thảo Luật Thủ đô dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2010) được chỉnh lý vẫn gồm 4 chương nhưng còn lại 35 điều. Trong đó, có những điều khoản quy định về tạo lập bộ mặt không gian Thủ đô xứng tầm với vị trí Thủ đô; những quy định nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh sẵn có của Thủ đô; những yêu cầu cao và nghiêm ngặt hơn so với mặt bằng chung của cả nước để giải quyết những vấn đề bức xúc hiện nay trong quản lý đô thị, môi trường, giao thông; quy định về quản lý dân cư; chính sách, cơ chế tài chính; cho phép Hà Nội được ban hành văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn liên quan đến việc thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù… Kết luận buổi thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Trưởng ban soạn thảo Dự án Luật Thủ đô ghi nhận, tiếp thu những đề xuất, kiến nghị để tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh Tờ trình về Dự án Luật Thủ đô tại Kỳ họp Quốc hội tới./. Theo TTXVN