Thành phố Thái Nguyên chính thức đề nghị rút giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH INTRA Việt Nam thuộc Tập đoàn INTRA (Nhật Bản), chủ đầu tư dự án phát triển Hồ điều hòa Xương Rồng và khu đô thị mới.