Công trình có phạm vi đầu tư xây dựng theo 5 đoạn, từ km 1096 + 200 đến km 1285 + 000 với quy mô: Gia cố nền đường bị sạt lở, xây ốp mái taluy, xây mới và mở rộng khẩu độ cầu, cống... với tổng chiều dài 27km.

Để đảm bảo an toàn cho các đoàn tàu trong mùa mưa bão, ngay từ đầu năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép Tổng công ty ĐSVN triển khai công trình “Kiên cố hóa đường sắt từ Bình Định đến Khánh Hòa” theo lệnh khẩn cấp. Ban QLDA Đường sắt khu vực 2 được giao làm đại diện chủ đầu tư, chỉ đạo, giám sát công trình. Tính đến ngày 20-9, đã hoàn thành 78% khối lượng công việc, trong đó có 15 hạng mục lớn đã cơ bản hoàn thành. Hiện nay, Ban QLDA đường sắt 2 và các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình còn lại, phấn đấu hoàn sẽ thành cả 33 hạng mục công trình vào ngày 31/10/2010. T.T Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ sung Thứ trưởng Bộ Công thương Lê Dương Quang làm Ủy viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn CNTT Việt Nam.