Bắt đầu hiệp thương bồi thường khoảng 20 ngày và chỉ sau 5 ngày chi trả tiền hỗ trợ bổ sung theo Quyết định 06/2009 của UBND TP.HCM tại Dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Q.2 đã nhận được hơn 100 đơn, thư tranh chấp...