Hiện nay rất nhiều gia đình muốn cho con em mình du học tại Úc, số lượng học sinh, sinh viên Việt Nam học tập tại Úc tăng lên nhanh chóng...