Ông Nguyễn Mạnh Văn, Phó Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai cho biết từ đầu năm đến nay, Ban quản lý đã cấp chứng nhận đầu tư cho 32 dự án vốn FDI với tổng vốn đăng ký mới 82,9 triệu USD, đồng thời điều chỉnh tăng vốn cho 55 dự án FDI với tổng vốn hơn 867 triệu USD.

Như vậy, tổng vốn thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp Đồng Nai trong 11 tháng qua đạt 950,78 triệu USD, tăng hơn 75% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do các doanh nghiệp mở rộng quy mô đầu tư. Điều này cho thấy sự phục hồi kinh tế thế giới đã giúp doanh nghiệp có điều kiện mở rộng sản xuất, phục hồi thị trường. Trong số các dự án điều chỉnh tăng vốn lớn có Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hyosung Việt Nam (khu công nghiệp Nhơn Trạch 5) tăng 60,1 triệu USD trong quý I và tăng thêm 21 triệu USD trong quý 3, Công ty Hưng Nghiệp Formosa (khu công nghiệp Nhơn Trạch 3) tăng 104,4 triệu USD, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Posco VST (khu công nghiệp Nhơn Trạch 1) tăng 200 triệu USD... Nguồn vốn FDI cũng đã giảm dần các dự án có tính chất gia công, sử dụng nhiều lao động mà chuyển dần sang công nghệ chế biến, sản xuất phụ liệu thay thế nguồn nhập khẩu. Bà Bồ Ngọc Thu, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai cho biết dù gặp nhiều khó khăn, song việc thu hút nguồn vốn FDI vào Đồng Nai luôn đạt và vượt mục tiêu đề ra. Trong thời gian qua đã có nhiều dự án FDI có quy mô vốn lớn đầu tư vào tỉnh và cơ cấu ngành nghề thu hút đầu tư đúng định hướng. Ngành dịch vụ hiện chiếm tỷ lệ trên 5%, còn lại chủ yếu là các dự án công nghiệp phụ trợ, sản xuất chi tiết máy móc, thiết bị và một số dự án thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp. Đặc biệt, các dự án có tính chất gia công sử dụng nhiều lao động đã giảm dần, thay vào đó là các dự án công nghệ cao đầu tư vào các khu công nghiệp, mở ra hướng mới trong thu hút đầu tư và đào tạo nguồn nhân lực. Bà Thu cũng cho biết, ước tính năm 2010, tổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn FDI đạt trên 1,5 tỷ USD, vượt mục tiêu đề ra. Nguồn vốn giải ngân đạt 800 triệu USD. Như vậy, lũy kế đến cuối năm nay, Đồng Nai có khoảng 980 doanh nghiệp FDI với tổng vốn đăng ký 18,68 tỷ USD./. Minh Hưng (TTXVN/Vietnam+)