(TNO) Bộ GT-VT vừa thông báo ý kiến của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức về dự án nghiên cứu tổng thể phát triển bền vững GTVT, theo đó thống nhất trong cuộc họp vào cuối tháng 6 tới sẽ có ý kiến về 2 dự án lớn là đường sắt cao tốc và đường bộ cao tốc Bắc - Nam để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.