Đây là một ý tưởng độc đáo và sáng tạo dành cho các máy bay ở Anh. Mỗi máy bay sẽ được phủ một lớp vi cảm biến. Lớp này cho phép máy bay "nhận biết" được môi trường xung quanh và ngay lập tức xác định được thiệt hại xảy ra.

Hình ảnh: BAE Systems

Các kỹ sư thuộc Trung tâm Công nghệ tiên tiến (ATC) BAE Systems của Anh bắt đầu phát triển lớp phủ đặc biệt cho máy bay quân sự, nhờ đó bộ phận xử lý thông tin của máy bay sẽ có thể để xác định thiệt hại xảy ra và "cảm nhận" môi trường xung quanh.

Máy bay sẽ được phủ một lớp bao gồm một loạt các vi cảm biến, có thể có kích thước khác nhau. Để hoàn thành được nhiệm vụ này, máy bay sẽ có một máy tính sử dụng phần mềm chuyên dụng kết nối với lớp phủ. Lớp phủ này có thể cài được trên các loại máy bay hiện có.

Lớp phủ có nhiệm vụ ước tính tốc độ gió, nhiệt độ, di chuyển các yếu tố cấu trúc dưới tải và tải bản thân. Ngoài ra, chiếc máy bay sẽ có thể theo dõi tình trạng của các bề mặt khí động học và cảnh báo các phi công của các vấn đề tiềm năng trước khi họ bắt đầu có ảnh hưởng đáng kể đến việc xử lý và các chuyến bay đặc.

Trong tương lai, Anh dự định áp dụng dự án lớp phủ mới này trên những chiếc máy bay của Sol khí đặc biệt.

Dự án này nhằm đảm bảo các hoạt động của máy bay diễn ra an toàn. Ngoài ra, chi phí bảo dưỡng máy bay quân sự sẽ giảm bởi quân đội sẽ có thể bỏ công đoạn kiểm tra bảo dưỡng định kỳ sau mỗi chuyến bay. Ngoài ra, nó có thể giúp các kỹ sư phát hiện ra những hao mòn, hay những linh kiện không đảm bảo quy định của nhà sản xuất.