(HNM) - Nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 32, thời gian qua, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã có nhiều cuộc kiểm tra, đôn đốc Ban Quản lý dự án (BQLDA) và các nhà thầu phải tập trung máy móc, nhân lực thi công; đồng thời chỉ đạo các huyện nơi dự án đi qua khẩn trương giải phóng mặt bằng (GPMB).