ANTT.VN - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3102/QĐ-UBND, phê duyệt hệ số điều chỉnh, giá đất ở cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Linh Quang (Đống Đa).

Du an cai tao ho Linh Quang: 'Dat vang' Kham Thien co gia hon 50 trieu dong/m2 - Anh 1

Hồ Linh Quang (Đống Đa, Hà Nội ) đã có chủ trương cải tạo từ lâu do ô nhiễm môi trường

Theo đó, vị trí 2 phố Khâm Thiên, có hệ số K bằng 1,84 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố; tương ứng với giá đất ở 50.674.000 đồng/m2.

Vị trí 4 phố Khâm Thiên, có hệ số K bằng 1,80 lần so với giá đất ở vị trí 3 phố Khâm Thiên (quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố thì giá đất vị trí 4 được xác đinh theo giá đất vị trí 3); tương ứng với giá đất ở là 39.852.000 đồng/m2.

Vị trí 4 phố Quốc Tử Giám, có hệ số K bằng 1,80 lần so với giá đất ở vị trí 3 phố Quốc Tử Giám (quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố thì giá đất vị trí 4 được xác đinh theo giá đất vị trí 3); tương ứng với giá đất ở là 39.852.000 đồng/m2.

Vị trí 2 phố Trần Quý Cáp, có hệ số K bằng 1,90 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố; tương ứng với giá đất ở là 40.014.000 đồng/m2.

Vị trí 4 phố Trần Quý Cáp, có hệ số K bằng 1,83 lần so với giá đất ở vị trí 3 phố Trần Quý Cáp (quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố thì giá đất vị trí 4 được xác đinh theo giá đất vị trí 3); tương ứng với giá đất ở là 31.403.000 đồng/m2.

Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Linh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 4563/QĐ-UB ngày 10/04/2004 với Tổng mức đầu tư 130,912 tỷ đồng.

Ngày 09/10/2007, UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 4022/QĐ-UB về việc phê thu hồi 46.168,8m2 đất và mặt nước tại phường Văn Chương - quận Đống Đa giao cho Sở giao thông công chính để thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Linh Quang bao gồm 10.566 m2 đất thổ cư và 35.200 m2 mặt nước.

Khối lượng công tác GPMB của dự án rất lớn bao gồm 237 hộ dân trong đó có 140 hộ dân thuộc diện di dời phải bố trí tái định cư.

Minh Minh