Một nhà giáo nói, bố mẹ không cần thiết phải sắm cho con mình chiếc điện thoại đắt tiền như hiện nay. Chiếc ĐTDĐ có chức năng camera đã trở thành công cụ cho các học sinh quay và đưa cảnh học sinh đánh nhau lên mạng.