Từ ngày 1-4-2008, ĐSVN tổ chức lại công tác chạy tàu và ban hành giá vé phục vụ vận chuyển hành khách trong dịp hè đối với các đoàn tàu Thống nhất. Chi tiết...