Ông/bà Lê Hải Đoàn đã bán 10,000 cp CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định (HNX: DST), giảm sở hữu xuống còn 39,600 cp DST, chiếm tỷ lệ 4.3% vốn và không còn là cổ đông lớn kể từ ngày 10/11.

Nga Hoàng