Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (HOSE: DRC) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị về việc thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh, kế hoạch đầu tư và quyết định về việc tạm ứng cổ tức năm 2016.

DRC : Ke hoach quy IV lai 180 ty truoc thue, tam ung co tuc 15% - Anh 1

Cụ thể, hội đồng quản trị DRC thông qua các chỉ tiêu kinh doanh 9 tháng đầu năm với doanh thu 2.564 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch và 352 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đạt 66% kế hoạch năm 2016.

Trong quý IV/2016, HĐQT DRC thống nhất thông qua kế hoạch 1.214 tỷ đồng doanh thu, ước tính thực hiện cả năm 2016 là 3.778 tỷ đồng, tương đương với 100% kế hoạch năm 2016. Lợi nhuận trước thuế 180 tỷ đồng, ước cả năm đạt 532 tỷ đồng, tương ứng với 100% kế hoạch.

Về công các đầu tư xây dựng, HĐQT đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án “Di dời Xí nghiệp lốp ô tồ từ Bắc Mỹ An và KCN Liên Chiểu”. Dự án dự có thời gian khởi công và hoàn thành thực tế từ tháng 09/2011 đến tháng 07/2015.

Dự án có tổng cộng nguồn vốn đầu tư đề nghị quyết toán (đã bao gồm VAT) là 402 tỷ đồng. DRC đã thanh toán 393,3 tỷ đồng, còn lại 8,6 tỷ đồng chưa thanh toán.

Ngoài ra, HĐQT DRC còn thống nhất thông quan việc tạm ứng cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận năm 2016 với tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Thời gian thực hiện dự kiến trước ngày 15/12/2016.

Theo đó, với gần 119 triệu cổ phiếu đang lưu hành, DRC sẽ chi ra tổng cộng hơn 178 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức. Theo báo cáo tài chính quý III/2016, DRC đang có khoảng 290 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nhưng chỉ còn đúng 79 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, giảm 67% so với thời điểm chốt sổ cuối năm 2015.