(Vietstock) - Kết thúc quý 4/2010, DPR thực hiện được 176 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, kéo theo lũy kế cả năm đạt 395 tỷ đồng, vượt 69% kế hoạch, ứng với lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 9,188 đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP Cao su Đồng Phú (HOSE: DPR), doanh thu thuần trong quý 4 đạt 355.7 tỷ đồng, tăng 28% so cùng kỳ 2009. Lợi nhuận gộp ở mức 186.5 tỷ đồng, ứng với tỷ suất lãi gộp biên 52%, trong khi cùng kỳ đạt 42%. Ngoài ra, kỳ này hoạt động tài chính mang về cho DPR hơn 10 tỷ đồng lợi nhuận và gần 30 tỷ đồng từ lợi nhuận khác. Theo đó, DPR thu về hơn 176 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 79% so cùng kỳ và EPS đạt 4,104 đồng. Lũy kế cả năm, doanh thu thuần của DPR đạt mức 1,028 tỷ đồng, tăng 58% so năm 2009 và vượt 39% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế là 395 tỷ đồng, tăng 87% và vượt 69% kế hoạch. EPS đạt 9,188 đồng.