Công ty CP Cao su Đồng Phú (Mã CK: DPR) giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 4/2008 như sau: