(ĐTCK) Templeton Frontier Markets Fund mới có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CTCP Cao su Đồng Phú (DPR – sàn HOSE).

Cụ thể, từ 28/3 đến 22/5, tổ chức Templeton Frontier Markets Fund, cổ đông lớn DPR, đăng ký mua 1.429.630 cổ phiếu, đồng thời đăng ký bán 2.193.000 cổ phiếu DPR nhằm mục đích đầu tư cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Tuy nhiên, cổ đông này đã không mua, bán được cổ phiếu DPR nào do giá cả thị trường không thuận lợi.

Vì thế, sau giao dịch, Templeton Frontier Markets Fund vẫn giữ nguyên 2.870.370 cổ phiếu, tương đương với 6,68% tổng số cổ phiếu DPR đang lưu hành.

T.Tùng

Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA BẠN

Tên của bạn

Email của bạn

Nhập mã